zAktualności 500+


Radzymin, 25-07-2017

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ważne zmiany dla rodzin

Sprawdź, co zmieni się w programie „Rodzina 500+”

kliknij – LINK DO STRONY


 


  

2016r.

Uprzejmie informujemy, że OPS w Radzyminie weryfikuje złożone wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500 plus. Dla osób, które złożyły kompletne wnioski wydawane są decyzje dotyczące świadczenia wychowawczego.
W związku z tym, uprzejmie informujemy, że pracownicy Działu Świadczeń po wydaniu decyzji kontaktują się telefonicznie z wnioskodawcą w celu ustalenia możliwości osobistego odbioru decyzji lub wysłanie jej poprzez Pocztę Polską.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ustalenie prawa i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3-ch miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Dlatego prosimy o cierpliwość, wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone w możliwie najszybszym terminie, najpóźniej w ciągu 3-ch miesięcy od dnia złożenia.
Przypominamy, że w przypadku złożenia kompletnego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie tego wniosku, ustala się z wyrównaniem począwszy od 1 kwietnia 2016 r. 


Wnioski o świadczenie wychowawcze Rodzina 500 +
można składać w pokoju nr 1 (parter) w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 19
w okresie 04-29.04.2016 r. w godzinach 08.00-18.00

dodatkowo

Burmistrz Radzymina i Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie zaprasza do składania wniosków
dotyczących świadczenia wychowawczego Rodzina  500+
przy specjalnie przygotowanych stanowiskach namiotowych,
które będą otwarte w godzinach 08.00 – 12.00, w dniach:

3 kwietnia (niedziela) – obok Parafii im. Jana Pawła II (Victoria)

10 kwietnia (niedziela) – obok Parafii Słupno

13 kwietnia (środa) – Targowisko

16 kwietnia (sobota) -Targowisko

17 kwietnia (niedziela) –  obok parafii Stare Załubice

24 kwietnia (niedziela) – obok Parafii Przemieniania Pańskiego w Radzyminie ( park )

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!