KADRA OŚRODKA

KIEROWNICTWO

KIEROWNIK

Agnieszka Kierszulis

22 786 54 86 wew. 109 pok.13 akierszulis@radzymin.pl

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY 

Monika Wojcieszkiewicz

22 786 54 86 wew. 103 pok.11
 mwojcieszkiewicz@radzymin.pl

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Jagna Matusiak

22 786 54 86 wew. 111 pok.11
 jmatusiak@radzymin.pl

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Anna Goryszewska

22 786 54 86 wew. 111 pok.11
 agoryszewska@radzymin.pl

DZIAŁ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW I PROGRAMÓW 

Katarzyna Perzanowska

22 786 54 86 wew. 106 pok.8 kperzanowska@radzymin.pl

SEKRETARKA

Aleksandra Zachaj

 22 786 54 86 wew.101 pok.13
 ops@radzymin.pl 
 azachaj@radzymin.pl 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

SPECJALISTA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Maria Kąpińska

 22 786 54 86 wew. 105 pok.2
 mkapinska@radzymin.pl

SPECJALISTA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tomasz Kulesza

22 786 54 86 wew. 104 pok.2
 tkulesza@radzymin.pl

STARSZY REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Agnieszka Olbryś

22 786 54 86 wew.105 pok.2
 aolbrys@radzymin.pl

REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Iwona Szymańska

22 786 54 86  wew.115 pok.1
 iszymanska@radzymin.pl

SEKCJA ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

STARSZY REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

Agnieszka Gawińska

 22 786 54 86 wew. 104 pok.2
 agawinska@radzymin.pl

REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

Paulina Maniecka

22 786 54 86 wew.115 pok.1
 pmaniecka@radzymin.pl

REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

Monika Banasiak

 22 786 54 86 wew.115 pok.1
 mbanasiak@radzymin.pl

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK DZIAŁU POMOCY

Katarzyna Skwarska

 22 786 54 86 wew.110 pok.17 kskwarska@radzymin.pl

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH DECYZJĄ

PRACOWNIK SOCJALNY 

Karolina Król

 22 786 54 86 wew.102 pok.14
 kkrol@radzymin.pl

PRACOWNIK SOCJALNY

Katarzyna Mróz

 22 786 54 86 wew.113 pok.15
 kmroz@radzymin.pl

PRACOWNIK SOCJALNY

Joanna Przeździecka

22 786 54 86 wew. 102 pok.14
 jprzezdziecka@radzymin.pl

PRACOWNIK SOCJALNY

Justyna Sierakowska

22 786 54 86 wew.113 pok.15
 jsierakowska@radzymin.pl

DZIAŁ USŁUG

ZESPÓŁ DS. USŁUG

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

Hanna Modzelewska

22 786 54 86 wew. 112 pok.16
hmodzelewska@radzymin.pl

PRACOWNIK SOCJALNY

Małgorzata Broma-
Gutowska

22 786 54 86 wew.112 pok.16
mbroma@radzymin.pl

ASYSTENT RODZINY

Łukasz Sawicki

22 786 54 86 wew.116 pok.4
lsawicki@radzymin.pl

ASYSTENT RODZINY

Alicja Gryczyńska

22 786 54 86 wew.116 pok.4
agryczynska@radzymin.pl

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PRACOWNIK SOCJALNY

Małgorzata Broma-Gutowska

 22 786 54 86 wew.112 pok.16
 mbroma@radzymin.pl

DZIAŁ PRACY SOCJALNEJ

ZESPÓŁ DS. PRACY SOCJALNEJ

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

Aleksandra Smardzewska

22 786 54 86 wew. 107 pok.19

asmardzewska@radzymin.pl

PRACOWNIK SOCJALNY

Karolina Balcer

22 786 54 86 wew. 107 pok.19
 kbalcer@radzymin.pl

PRACOWNIK SOCJALNY

Monika Pogorzelska

22 786 54 86 wew. 108 pok.18
 mopogorzelska@radzymin.pl

PRACOWNIK SOCJALNY

Teresa Skorupka

22 786 54 86 wew. 108 pok.18
 tskorupka@radzymin.pl 

WOLONTARIAT

PRACOWNIK SOCJALNY

Karolina Balcer

22 786 54 86 wew.107 pok.19
 kbalcer@radzymin.pl

STANOWISKO DS. PIERWSZEGO KONTAKTU

STARSZY SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ PIERWSZEGO KONTAKTU

Marcjanna Król

22 786 54 86 wew. 112 pok.16
 mkrol@radzymin.pl

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

PRZEWODNICZĄCA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Aleksandra Smardzewska

22 786 54 86 wew. 107 pok.19
 asmardzewska@radzymin.pl 

POZNAJ SWOJEGO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kliknij na poniższy link „Pomoc Społeczna rejony”, by poznać pracownika socjalnego:

 ⇓

POMOC SPOŁECZNA rejony 2020 r.