KADRA OŚRODKA

KIEROWNICTWO

KIEROWNIK

 

Agnieszka Kierszulis

22 786 54 86   wew. 109

akierszulis@radzymin.pl

 

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 

Monika Wojcieszkiewicz

22 786 54 86   wew. 103

mwojcieszkiewicz@radzymin.pl

INSPEKTOR

INSPEKTOR

 

Jagna Matusiak

Anna Goryszewska

22 786 54 86   wew. 111

jmatusiak@radzymin.pl

agoryszewska@radzymin.pl

DZIAŁ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

SEKRETARKA

 

Aleksandra Zachaj

 

22 786 54 86   wew.101

ops@radzymin.pl 
azachaj@radzymin.pl 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

SPECJALISTA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

Maria Kąpińska

22 786 54 86   wew. 105

mkapinska@radzymin.pl

INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

Tomasz Kulesza

22 786 54 86   wew. 106

tkulesza@radzymin.pl

STARSZY REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Agnieszka Olbryś

22 786 54 86   wew.105

aolbrys@radzymin.pl

 

REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Iwona Szymańska

22 786 54 86  wew.115

iszymanska@radzymin.pl

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

 REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

 

Milena Lipiec

22 786 54 86   wew. 104

mlipiec@radzymin.pl

 REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

 

Agnieszka Gawińska

22 786 54 86   wew. 104

agawinska@radzymin.pl

REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

Paulina Maniecka 22 786 54 86  wew.115
 pmaniecka@radzymin.pl

REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

Monika Banasiak

22 786 54 86  wew.115

mbanasiak@radzymin.pl

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH DECYZJĄ

PRACOWNIK SOCJALNY

PRACOWNIK SOCJALNY

PRACOWNIK SOCJALNY

PRACOWNIK SOCJALNY

PRACOWNIK SOCJALNY

Karolina Ratyńska

Monika Otłowska/ Katarzyna Mróz

Sylwia Drzewiecka

Iwona Nowak/ Joanna Przeździecka

Justyna Sierakowska

 

22 786 54 86  

wew.112  kratynska@radzymin.pl

wew.113 kmroz@radzymin.pl 

wew.110  sdrzewiecka@radzymin.pl

wew.110  jprzezdziecka@radzymin.pl

wew.113 jsierakowska@radzymin.pl

 

DZIAŁ USŁUG

ZESPÓŁ DS. USŁUG

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

Hanna Modzelewska

22 786 54 86   wew. 102

hmodzelewska@radzymin.pl

 

ASYSTENT RODZINY

ASYSTENT RODZINY

Łukasz Sawicki

Alicja Gryczyńska

22 786 54 86   wew. 116

lsawicki@radzymin.pl

agryczynska@radzymin.pl

 

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK

Małgorzata Broma-Gutowska

519 725 950

mbroma@radzymin.pl

 

DZIAŁ PRACY SOCJALNEJ

ZESPÓŁ DS. PRACY SOCJALNEJ

 

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY

PRACOWNIK SOCJALNY

PRACOWNIK SOCJALNY

 

 

Aleksandra Smardzewska

Monika Leśniewska

Karolina Balcer

Monika Pogorzelska

22 786 54 86

wew. 107 asmardzewska@radzymin.pl

wew. 108 mlesniewska@radzymin.pl

wew. 107 kbalcer@radzymin.pl

wew.108mopogorzelska@radzymin.pl  

WOLONTARIAT

PRACOWNIK SOCJALNY

Karolina Balcer

22 786 54 86   wew. 107

kbalcer@radzymin.pl

 

STANOWISKO DS. PIERWSZEGO KONTAKTU

STARSZY SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ PIERWSZEGO KONTAKTU

Marcjanna Król

22 786 54 86   wew. 102

mkrol@radzymin.pl

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

PRZEWODNICZĄCA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Monika Leśniewska

22 786 54 86   wew. 108

mlesniewska@radzymin.pl

POZNAJ SWOJEGO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kliknij na poniższy link „Pomoc Społeczna rejony”, by poznać pracownika socjalnego:

 ⇓

POMOC SPOŁECZNA rejony