KONTAKT

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie

ul. Weteranów 31

05-250 Radzymin

GODZINY URZĘDOWANIA

Zapraszamy Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach  800– 1600

tel. 22 786 54 86 , 22 786 51 29

fax 22 667 54 54

email: ops@radzymin.pl

wew. 109 – kierownik

wew. 110,  113 – dział świadczeń z pomocy społecznej

        wew. 112 – stanowisko do pierwszego kontaktu ( Koordynator Pracy Socjalnej)

        wew. 102 – dział usług 

        wew. 107, 108 – dział pracy socjalnej

wew.103, 111 – dział finansowo księgowy oraz stypendia

wew. 104 – fundusz alimentacyjny

wew.105 –  fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne i opiekuńcze

wew.104,115 – świadczenia wychowawcze ( 500 + ), dobry start (300+)

wew. 101 – sekretariat oraz dodatki mieszkaniowe