Opieka wytchnieniowa

Resortowy Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Opieka wytchnieniowa

Gmina Radzymin została zakwalifikowana do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. Nabór wniosków ogłosiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podstawą prawną realizacji Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192 ze zm.).

Głównym celem inicjatywy jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W Gminie Radzymin osoby zakwalifikowane do Programu będą korzystać ze wsparcia w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin
lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem  niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Jednostką realizującą Program jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie.

Program będzie trwał do 31 grudnia 2020 roku.

Pozyskana kwota środków z Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie usług opiekuńczych to 76.792,32 zł.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest zg. z zapisami Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.