PROGRAM „RODZINA 500+”

PROGRAM „RODZINA 500+”

Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2019 r. poz. 924), od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom, ze świadczenia wychowawczego skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. Zniesienie kryterium dochodowego nie jest jedyną zmianą w programie.

Nowelizacja ustawy przewiduje także, że od 1 lipca 2019 r.:

  • rodzice samotnie wychowujący dzieci będą mogli wnioskować o świadczenie wychowawcze pomimo braku zasądzonych świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci od drugiego rodzica,
  • świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać z wyrównaniem na nowo narodzone dziecko, jeżeli rodzic złoży wniosek o świadczenie wychowawcze w terminie 3-miesięcy od dnia narodzin dziecka,
  • przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej w związku, z czym wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia na adres poczty elektronicznej, lub w przypadku braku poczty elektronicznej informacje będzie można odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie.

!!! WAŻNE !!! Informacja o przyznaniu świadczenia wysyłana będzie wyłącznie z adresu mailowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie:

ops@radzymin.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie w treści informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nigdy nie zwraca się z prośbą o aktualizację lub weryfikację danych osobowych, nie żąda podawania jakichkolwiek danych do logowania oraz nie przesyła załączników. 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca 2019 r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia  2019 r. drogą tradycyjną (tj. osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie).

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

KIEDY ZOSTANĄ WYPŁACONE PIERWSZE PIENIĄDZE NA NOWYCH ZASADACH?

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek:

  • złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  • złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
  • złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r. – składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci.