TERMINY WYPŁAT

 Wypłaty świadczeń realizowane są w formie gotówkowej w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej  oraz w Urzędzie Pocztowym al. Jana Pawła II 6 w Radzyminie zgodnie z harmonogramem wypłat.

 Wypłata świadczeń na konto osobiste realizowane są od 25 dnia każdego miesiąca.

 

KASA
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZYMINIE

CZYNNA JEST

W GODZINACH OD 1000 – 1400
ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM WYPŁATHarmonogram wypłat dodatku mieszkaniowego na rok 2017 w kasie OPS Radzymin

Styczeń             – 10.01.2017 r.

Luty                  – 10.02.2017 r.

Marzec             – 10.03.2017 r.

Kwiecień          – 07.04.2017 r.

Maj                   – 10.05.2017 r.

Czerwiec          – 12.06.2017 r.

Lipiec                – 10.07.2017 r.

Sierpień            – 10.08.2017 r.

Wrzesień          – 11.09.2017 r.

Październik      – 10.10.2017 r.

Listopad           – 10.11.2017 r.

Grudzień          – 08.12.2017 r.


 

Harmonogram wypłat świadczeń pomocy społecznej na rok 2017 w kasie OPS Radzymin

Styczeń             – 16.01.2017 r., 26.01.2017 r.

Luty                  – 15.02.2017 r., 24.02.2017 r.

Marzec             – 15.03.2017 r., 28.03.2017 r.

Kwiecień          – 13.04.2017 r., 27.04.2017 r.

Maj                   – 15.05.2017 r., 26.05.2017 r.

Czerwiec          – 19.06.2017 r., 28.06.2017 r.

Lipiec                – 17.07.2017 r., 27.07.2017 r.

Sierpień            – 21.08.2017 r., 29.08.2017 r.

Wrzesień          – 18.09.2017 r., 28.09.2017 r.

Październik      – 16.10.2017 r., 27.10.2017 r.

Listopad           – 16.11.2017 r., 28.11.2017 r.

Grudzień          – 15.12.2017 r., 22.12.2017 r.