TERMINY WYPŁAT

 Wypłaty świadczeń realizowane są w formie gotówkowej w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej  oraz w Urzędzie Pocztowym al. Jana Pawła II 6 w Radzyminie zgodnie z harmonogramem wypłat.

 Wypłata świadczeń na konto osobiste realizowane są od 25 dnia każdego miesiąca.

KASA
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZYMINIE
CZYNNA JEST
W GODZINACH OD 1000 – 1400
ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM WYPŁAT