Wzory wniosków ŚR

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie informuje, o możliwości składania wniosków w formie elektronicznej.

Wniosek można złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie znajdującego się przy ul. Weteranów 31 lub za pośrednictwem portalu  Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/

Tu złożysz wniosek 500 plus za pośrednictwem portalu informacyjno usługowego Empatia(serwis zewnętrzny)

Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia należy założyć konto używając profilu zaufanego.

Instrukcja założenia konta i jak złożyć wniosek w portalu empatia https://empatia.mpips.gov.pl/documents/10180/28724/Instrukcja+eWnioski/d5128194-3500-4cea-a9d3-8e41d994ead6

Instrukcja założenia profilu zaufanego  https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Wnioski można składać w pokoju nr 1 (parter) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Weteranów 31, w godzinach 08°º- 16ºº od poniedziałku do piątku.

 Zasiłek rodzinny :

Wzór wniosku o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) :

Wzór wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka https://www.gov.pl/web/rodzina/11iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe

 Zasiłek pielęgnacyjny:

Wzór wniosku o zasiłek pielęgnacyjny

https://www.gov.pl/web/rodzina/v-zasilek-pielegnacyjny111

Specjalny zasiłek opiekuńczy :

Wzór wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy

https://www.gov.pl/web/rodzina/vi-specjalny-zasilek-opiekunczy1111

Świadczenie pielęgnacyjne :

Wzór wniosku o świadczenie pielęgnacyjne

https://www.gov.pl/web/rodzina/vii-wiadczenie-pielegnacyjne111

 Świadczenie rodzicielskie (tzw.Kosiniakowe) :

Wzór wniosku o świadczenie rodzicielskie

https://www.gov.pl/web/rodzina/viii-wiadczenie-rodzicielskie111

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program „Za Życiem”:

Wzór wniosku o świadczenie „Za życiem”

https://www.gov.pl/web/rodzina/ix-jednorazowe-swiadczenie-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-u-ktorego-zdiagnozowano111


Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin

Wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, można  pobrać za pośrednictwem strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LINK DO STRONY 

⇓⇓⇓

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019