Wzory wniosków ŚR

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie informuje, o możliwości składania wniosków w formie elektronicznej.

Jeśli posiadasz bezpłatny profil zaufany lub certyfikowany podpis elektroniczny złóż wniosek elektronicznie za pośrednictwem portalu:

Tu złożysz wniosek 500 plus za pośrednictwem portalu informacyjno usługowego Empatia(serwis zewnętrzny)

Wnioski można składać w pokoju nr 1 (parter) w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Weteranów 31
w godzinach 08°º- 16ºº od poniedziałku do piątku.

 Zasiłek rodzinny :

Wnioski i załączniki do pobrania na zasiłek rodzinny (przekierowanie na stronę Ministerstwa Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej) ← kliknij

WYKAZ DOKUMENTÓW do wniosku 2018/2019

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) :

Wnioski i załączniki do pobrania na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (przekierowanie na stronę Ministerstwa Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej) ←kliknij

 Zasiłek pielęgnacyjny:

Wnioski i załączniki do pobrania na zasiłek pielęgnacyjny (przekierowanie na stronę Ministerstwa Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej) ←kliknij

Specjalny zasiłek opiekuńczy :

Wnioski i załączniki do pobrania na specjalny zasiłek opiekuńczy (przekierowanie na stronę Ministerstwa Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej) ←kliknij

WYKAZ DOKUMENTÓW DO WNIOSKU 2018/2019

Świadczenie pielęgnacyjne :

Wnioski i załączniki do pobrania na świadczenie pielęgnacyjne (przekierowanie na stronę Ministerstwa Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej) ←kliknij

 Świadczenie rodzicielskie (tzw.Kosiniakowe) :

Wnioski i załączniki do pobrania na świadczenie rodzicielskie (przekierowanie na stronę Ministerstwa Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej) ←kliknij

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program „Za Życiem”:

Wnioski i załączniki do pobrania na jednorazowe świadczenie „Za Życiem” (przekierowanie na stronę Ministerstwa Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej) ←kliknij


Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin

Wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, można  pobrać za pośrednictwem strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LINK DO STRONY 

⇓⇓⇓

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019