Zasady przyznawania

Stypendia Szkolne

- może otrzymać uczeń, którego miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł netto.

Wykaz dokumentów potwierdzających wysokość dochodów:
 • zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z jednego miesiąca),np. zaświadczenie od pracodawcy, kserokopia decyzji o rencie, emeryturze;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz zaświadczenie o dochodzie uzyskanym w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku;
 • w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto;
 • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów netto miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
 • kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty oraz oświadczenie o wysokości alimentów otrzymywanych do rąk własnych;
 • osoby bezrobotne – zaświadczenie potwierdzające fakt figurowania bądź niefigurowania w rejestrach PUP (można dołączyć kserokopię decyzji) lub zaświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Jednocześnie informujemy, że w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte w powyższym zestawieniu.

Katalog wydatków podlegający refundacji w ramach stypendium:
 1. zakup książek – podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki, atlasy,encyklopedie;
 2. tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym;
 3. plecak, tornister;
 4. obuwie sportowe;
 5. strój sportowy (koszulka, spodenki, spodnie sportowe, dres)
 6. ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. praktykę zawodową);
 7. przybory i materiały do nauki zawodu;
 8. artykuły szkolne: zeszyty, piórnik, flamastry, kredki, ołówki, farby, bloki, klej, papier kolorowy,długopisy, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, przybory geometryczne, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół;
 9. drukarki, papier, tusz do drukarki;
 10. sprzęt komputerowy, monitor, oprogramowanie systemowe, nośniki danych, koszty naprawy komputera;
 11. sprzęt sportowy na wycieczki szkolne i turystyczne (plecak, śpiwór);
 12. koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych lub w klubach sportowych;
 13. koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia,wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 14. koszty dojazdu do szkół (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych);
 15. koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach (wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina czy teatru);
 16. koszty zakwaterowania w busie, internacie lub stacji (dotyczy uczniów ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych).

UWAGA!!!

 • obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. strój na lekcje wychowania fizycznego, obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły strój szkolny) lub jego zainteresowaniem i rozwojem jego zdolności (np. kimono dla ucznia trenującego karate);
 • ważne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne”;
 • zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty,skarpety itp.) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się o składanie kompletnej dokumentacji oraz podawania aktualnych numerów telefonicznych.

Zasiłek Szkolny

– może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności: pożaru, wypadku, nagłej, długotrwałej choroby w rodzinie, śmierci członka rodziny lub opiekunów ucznia, innych uzasadnionych okoliczności, utrudniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub utrudniających naukę ucznia.

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Weteranów 31, pok. 2  (parter) , pod numerem telefonu 22 786 54 86 wew. 105.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa