Ważne kontakty

PAMIĘTAJ, że na przerwanie przemocy w rodzinie nigdy nie jest za późno.

Jeśli jesteś osobą doznającą przemocy domowej:

 1. zgłoś się do pracownika socjalnego lub do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy;
 2. poinformuj dzielnicowego o doświadczaniu przemocy;
 3. gdy w Twoim domu dochodzi do awantur nie bój się wzywać Policję (poinformuj policjanta o doświadczaniu przemocy domowej);
 4. jeśli doznajesz przemocy fizycznej możesz się zgłosić do lekarza pierwszego kontaktu i poprosić o bezpłatne zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie lub skontaktować się z lekarzem sądowym w celu uzyskania obdukcji, która jest odpłatna;
 5. jeśli osoba stosująca wobec Ciebie przemoc nadużywa alkoholu możesz zgłosić ten problem do GminnejKomisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyminie, który mieści się przy ul. Letniej 15 w Radzyminie.

WAŻNE ADRESY i TELEFONY:

 1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy ul. Weteranów 31, 05-250 Radzymin,tel. 22 786 54 86 wew. 110 , tel. kom. 798 867 367
  • Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy:                Anita Białobrzeska– tel. 22 786 54 86 wew. 110, pok.17, e-mail: abialobrzeska@radzymin.pl
  • Wiceprzewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy:     Monika Pogorzelska – tel. 22 786 54 86, pok.19, e-mail: mopogorzelska@radzymin.pl
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Weteranów 31, 05-250 Radzymin, tel. 22 786 54 86, adres e-mail:ops@radzymin.pl
 3. Komenda Policji w Radzyminie, ul. Traugutta 17, 05-250 Radzymin, tel. 47 724 77 80
 4. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Letnia 15, 05-250 Radzymin, tel. 22 667 68 55
 5. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Radzyminie, ul. Letnia 15, 05-250 Radzymin, tel. 22 243 05 47
 6. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Zielonka 05-220, ul. Poniatowskiego 29, tel. 22 771 83 84
 7.  "NIEBIESKA LINIA" - 800 12 002
 8. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - 116 111
 9. Kryzysowy Telefon Zaufania - wsparcie i porady psychologiczne tel. 116 123
 10. Policyjny telefon Zaufania - ogolnopolski tel. 800 120 226
 11. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka tel. 800 12 12 12 
 12. POMOC DLA RODZICA I NAUCZYCIELA - 800 100 100

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa