Ochrona Danych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż :

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie z siedzibą przy ulicy Weteranów 31, 05-250 Radzymin, (nr tel.: 22-786-54-86, adres e-mail: akierszulis@radzymin.pl).

2. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Pan Arkadiusz Zieliński, z którą można skontaktować się e-mail: arkadiusz.zielinski@safeguard.com.pl 

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących z tego tytułu praw otrzyma Pani/Pan bezpośrednio w toku realizacji sprawy.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • uzyskania dostępu do swoich danych,
  • zażądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli przepisy prawa, na podstawie których Pani/Pana dane są przetwarzane, będą na to pozwalać.

5. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Skrót RODO odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

RODO jest stosowane od 25 maja 2018 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa