Tekst do odczytu maszynowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców gminy Radzymin. Do podstawowych zadań z zakresu pomocy społecznej zalicza się:

- pracę socjalną, z której korzystają osoby w trudnej sytuacji życiowej, czyli osoby nie będące w stanie samodzielnie rozwiązać trudnej sytuacji życiowej wykorzystując w tym celu własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

- przyznawanie świadczeń pieniężnych – zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz pomocy rzeczowej;

- koordynowanie i nadzór nad realizacją usług – kierowanie do domów pomocy społecznej, organizowanie usług opiekuńczych, organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych, udzielanie schronienia, sprawienie pogrzebu, wsparcie asystenta rodziny, kierowanie do Klubu Integracji Społecznej.

Podstawowym narzędziem pracy pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie jest wywiad środowiskowy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie organizuje pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podstawowym zadaniem Zespołu jest udzielenie pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie można również ubiegać się o pomoc w formie dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz stypendium szkolnego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie realizuje także zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. Do świadczeń rodzinnych zalicza się w szczególności: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tak zwane „becikowe), świadczenia rodzicielskie, Program „Za życiem”, prowadzenie spraw dłużników alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie mieści się przy ulicy Weteranów 31 w Radzyminie. Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie prowadzi Klub Seniora zlokalizowany w Radzyminie, przy ulicy Lecha Falandysza 11/192 w Radzyminie. Klub czynny jest w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie, po wcześniejszym umówieniu się w pracownikiem socjalnym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa