Dodatek osłonowy

Od stycznia 2022 r. (do października 2022 r.) można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących w pokryciu części kosztów energii, cen gazu i żywności. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31.12.2022 r. i będzie wypłacany w dwóch ratach: do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku to:

- w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,

-  w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Wysokość dodatku:

- 400 zł rocznie dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

- 600 zł rocznie dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,

- 850 zł rocznie dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

- 1150 zł rocznie dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

WAŻNE!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, tron kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i wynosi:

- 500 zł rocznie dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

- 750 zł rocznie dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,

- 1062, 50 zł rocznie dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

- 1437,50 zł rocznie dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Weteranów 31,tel. 22 786 54 86 wew. 104, 105, 115

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy - LINK do Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

kliknij na link aby pobrać wnioski => https://ops.radzymin.pl/wpis-141-dodatek_oslonowy 


 

7 stycznia 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa