Zarządzenie z dnia 29.03.2021 r.

Zarządzenie OPS.021.12.2021

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie

z dnia 29.03.2021 r.

w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie w 2021 r. w zamian za dzień 1 maja 2021 r. – święto przypadające w sobotę

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z poźn. zm.) , w związku z art. 14 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.  ) oraz § 10 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OPS.021.18.2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie z dnia 16.12.2019 r., zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ustalam dzień 4 maja 2021 r. (wtorek) , jako dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r., obniżające w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy.

2. W dniu 4 maja 2021 r. (wtorek) Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny dla interesantów.

29 marca 2021

zdjęcie ilustracyjne - kartka z narysowaną żarówką na tle tablicy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa