NOWY STANDARD

Projekt "NOWY STANDARD"

Cel

Cel główny: Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie gminy Radzymin dla 40 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w okresie realizacji projektu (od 01.08.2021 do 31.12.2023) poprzez prowadzenie usług opiekuńczych świadczonych w formie dziennej stacjonarnej (w Klubie Seniora).

Cele szczegółowe:

1. Ograniczenie skali izolacji społecznej 40 osób (w tym 21 kobiet) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez udział w programie aktywizacji społecznej, w okresie od 01.08.2021 do 31.12.2023.

2. Ograniczenie skutków niepełnosprawności i ograniczeń związanych ze stanem zdrowia, podeszłym wiekiem 40 osób (w tym 21 kobiet) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez udział w programie zdrowotnych, w okresie od 01.08.2021 do 31.12.2023.

Kto może skorzystać

Do projektu będą kwalifikowane osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zamieszkujące gminę Radzymin (powiat wołomiński, województwo mazowieckie) oraz osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zapoznanie się w Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Zgłoszenie odbywa się poprzez dostarczenie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie Formularza zgłoszeniowego.

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz Formularz zgłoszeniowy

Formy wsparcia:

- opracowanie dla każdego Uczestnika ścieżek wsparcia w projekcie;

- udział w Klubie Seniora;

- poradnictwo psychologiczne;

- terapia zajęciowa;

- wykłady ekspertów;

- gimnastyka;

- zajęcia nordic walking;

- wsparcie terapeuty neurorozwoju.

Uczestnikom projektu zostanie zagwarantowany posiłek w formie zimnego bufetu oraz transport.

Pierwsze działania zostaną uruchomione na przełomie sierpnia i września 2021 r.

Miejsce prowadzenia działań

Klub Seniora w Radzyminie, ulica Lecha Falandysza 11/192.

Okres realizacji

01 sierpnia 2021 roku – 31 grudnia 2023 roku

Kto realizuje projekt

Jednostką realizującą projekt jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie.

Biuro projektu znajduje się w siedzibie realizatora i czynne jest w godzinach urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Weteranów 31, 05-250 Radzymin. Biuro jest czynne w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.

Sposób finansowania

Całkowita wartość projektu: 678 166,50 zł.

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 542 533,20 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt "NOWY STANDARD"

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

 

DOFINANSOWANIE  - 88 161,60 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ -  678 166,50 zł

15 lipca 2021

zdjęcie ilustracyjne: pionki do gry na białym tle

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa