Poszukujemy specjalistów

Zapraszamy do współpracy

Ośrodek poszukuje specjalistów do prowadzenia zajęć w uruchamianym w Radzyminie Klubie Seniora. Do współpracy zapraszamy psychologów do opracowania diagnozy potrzeb uczestników, prowadzenia poradnictwa i warsztatów; terapeutów/instruktorów zajęciowych; terapeutę neurorozwoju; jak również specjalistę do prowadzenia zajęć sportowych dla osób dorosłych.

Szczegółowe warunki naborów określono w zapytaniach ofertowych opubikowanych w Bazie konkurencyjności:

1) Diagnoza potrzeb uczestników projektu - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64620

2) Terapia neurorozwoju - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64653

3) Poradnictwo i warsztaty psychologiczne - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64668

4) Zajęcia sportowe - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64696

5) Terapia zajęciowa - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64683

 

Oferty w odpiowiedzi na wszystkie wyżej wymienione zapytania ofertowe można składać do 25 sierpnia 2021 r., godzina 10.00.

 

Klub Seniora jest uruchamiany w ramach projektu "NOWY STANDARD".

Miejsce prowadzenia działań w projekcie to Klub Seniora w Radzyminie, ulica Lecha Falandysza 11/192.

Okres realizacji 01 sierpnia 2021 roku – 31 grudnia 2023 roku.

 

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

17 sierpnia 2021

zdjęcie ilustracyjne: dłonie i stopy ułożone na trawie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa