Usługi cateringowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie zaprasza do współpracy podmioty do realizacji usług cateringowych na rzecz uczestników Klubu Seniora.

Szczegółowe warunki naborów określono w zapytaniu ofertowym opublikowanym w Bazie konkurencyjności - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/85695

Oferty można składać do 04 stycznia 2022 r., godzina 10.00.

 

Klub Seniora jest uruchamiany w ramach projektu "NOWY STANDARD".

Miejsce prowadzenia działań w projekcie to Klub Seniora w Radzyminie, ulica Lecha Falandysza 11/192.

Okres realizacji projektu to 01 sierpnia 2021 roku – 31 grudnia 2023 roku.

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

23 grudnia 2021

zdjęcie ilustracyjne - kanapki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa