Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie informuje o trwającej rekrutacji do dwóch programów rządowych adresowanych osobom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom. Zapraszamy osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 

Ze wsparcia mogą skorzystać:
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; 
- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym (lub równowayżnymi).
Informacji udziela pracownik socjalny Małgorzata Broma – Gutowska, tel. 22 786 54 86 wew. 113, tel. kom. 511 667 608, e-mail: mbroma@radzymin.pl

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Wspracie adresowane do opiekunów osób z niepełnosprawnościami. W szczególności:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
- osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub równoważnymi).
Informacji udziela pracownik socjalny Monika Otłowska, tel. 22 786 54 86 wew. 112, tel. kom. 798 867 360, e-mail: motlowska@radzymin.pl

Regulaminy rekrutacyjne do obydwu programów oraz wzory obowiązkowych formularzy do wypełniania są dostępne w zakładce Programy

16 marca 2023

zdjęcie ilustracyjne - kolorowe postacie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa