Ważność orzeczeń o niepełnosprawności

 W związku ze zmianą ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zmieniają się terminy ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Obowiązujące dotychczas przepisy określały, iż ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych na czas określony zachowuje ważność do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Ten zapis zostały uchylony!

W związku z tym, osoby które mają wydane orzeczenie będą musiały po raz kolejny złożyć dokumenty i stanąć na komisji w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy ul. Wileńskiej 29 A w Wołominie.

Nowe przepisy określają, że orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności którego okres ważności:

  1. upłynąłby do dni 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.
  2. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.
  3. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

- jednak nie dłużej niź do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Powyższe przepisy oznaczają, że pomimo uchylenia z dniem 6 sierpnia 2023 r. art. 15 h tzw. specustawy covidowej, wszystkie orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, których termin ważności upłynąłby w okresie do dnia 5 sierpnia 2023 r. ulegną ponownemu przedłużeniu z mocy prawa na okresy wskazane powyżej!

Szczegółowe informacje uzyskać można osobiście w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu o Niepełnosprawności przy ulicy Wileńskiej 29 A w Wołominie lub telefonicznie pod numerem telefonu

22 776 44 95

29 czerwca 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa