Kiedy składać wnioski o "rodzinne" w 2023 r.

Niebawem rodzice będą mogli składać wnioski na zasiłek rodzinny i dodatki na okres 2023/2024. Jakie są terminy i o jakich formalnościach należy pamiętać?

Okres zasiłkowy

Niektóre ze świadczeń rodzinnych są przyznawane na okres zasiłkowy. Trwa on od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Zasada ta dotyczy m.in. zasiłku rodzinnego. 

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

 

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka. Do katalogu osób uprawnionych należy też opiekun faktyczny dziecka i osoba ucząca się.

Zasiłek przysługuje do co zasady do ukończenia przez dziecko 18 lat lub 21 lat (w przypadku nauki w szkole). W przypadku dziecka niepełnosprawnego zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez nie 24 lat jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole lub w szkole wyższej. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Kryterium dochodowe do „rodzinnego” w 2023 r.

Jednym z istotnych warunków otrzymania świadczenia jest spełnianie kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 674 zł miesięcznie na osobę w rodzinie (764 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne). W przypadku przekroczenia progu dochodowego stosuje się zasadę złotówka za złotówkę”.

Wysokość otrzymywanego zasiłku zależy od wieku dziecka.

  1. na dziecko do ukończenia 5. roku życia zasiłek rodzinny wynosi 95 zł miesięcznie;
  2. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 124 zł miesięcznie;
  3. w przypadku dziecka w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 135 zł miesięcznie.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki np. z tytułu samotnego wychowywania dziecka czy rozpoczęcia roku szkolnego.

Wniosek o zasiłek rodzinny 2023/2024

Wnioski o zasiłek rodzinny na nowy okres 2023/2024 będzie można składać od:

  • 1 lipca 2023 r. (drogą elektroniczną);
  • 1 sierpnia 2023 r. (w formie papierowej)

 

Wniosek o zasiłek rodzinny można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Weteranów 31, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek w formie elektronicznej składa się za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia.

Aktualne wzory wniosków można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

Od terminu złożenia wniosku zależy wypłata świadczenia. Otóż, gdy wniosek z wymaganymi dokumentami zostanie złożony do 31 sierpnia, to ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata powinna nastąpić do 30 listopada. Wypłata zasiłku do końca 2023 r. będzie zaś miała miejsce, gdy o świadczenie zawnioskujemy od 1 września do 31 października. Jeżeli wniosek zostanie złożony do końca 2023 r., to wypłatę zasiłku otrzymamy do końca lutego 2024 r.

Wniosek o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Z kolei wniosek o wypłatę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

 

29 czerwca 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa