Zarządzenie

Zarządzenie OPS.021.25.2023

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie

z dnia 27.12.2023 r.

w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z poźn. zm.) w związku z art. 14 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r., poz. 1465) oraz § 5 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OPS.021.15.2023 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie z dnia 7.08.2023 r., zarządzam co następuje:

§ 1 1. Ustalam dzień 2 stycznia 2024 r. (wtorek) , jako dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 r., obniżające w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy. 

27 grudnia 2023

Załączniki:

ops021252023.pdf

zdjęcie ilustracyjne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa