Otwieramy Klub Seniora

Rozpoczynamy realizację projektu pn. "NOWY STANDARD" to kolejny projekt Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie, który dostał dofinansowanie!!!

Od początku sierpnia br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie rozpoczyna realizację projektu pt. „NOWY STANDARD”. Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie gminy Radzymin dla 40 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w okresie realizacji projektu (od 01.08.2021 do 31.12.2023) poprzez prowadzenie usług opiekuńczych świadczonych w formie dziennej stacjonarnej (w Klubie Seniora).

Do projektu będą kwalifikowane osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zamieszkujące gminę Radzymin  oraz osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Wsparcie ofertowane w projekcie to: opracowanie dla każdego Uczestnika ścieżek wsparcia w projekcie, poradnictwo psychologiczne, terapia zajęciowa, wykłady ekspertów, gimnastyka, zajęcia nordic walking, wsparcie terapeuty neurorozwoju. Uczestnikom projektu zostanie zagwarantowany posiłek w formie zimnego bufetu oraz transport. Wsparcie będzie świadczone w tworzonym w projekcie Klubie Seniora.

W okresie od 1 do 16 sierpnia 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie prowadzi rekrutację do projektu. Regulamin projektu i formularz zgłoszeniowy są opublikowane na stronie internetowej Ośrodka, w zakładce Projekty - https://ops.radzymin.pl/wpis-121-nowy_standard.

Szczegółowe informacje o postępach w realizacji projektu i uruchamianiu form wsparcia będziemy informować na stronie internetowej OPS Radzymin.

Projekt jest prowadzony od 1 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

30 lipca 2021

zdjęcie ilustracyjne: pionki do gry na białym tle

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa